ic_bus 248

Partington Terminus - Kellogs Trafford Park

Timetable

Print Timetable Go to top Monday to Friday - 248 - Trafford Park - Partington

     
Kellogg's, Trafford Park 16:10 ---
Canal Bridge, Trafford Park --- ---
Village Circle, Trafford Park 16:14 ---
Guiness Circle, Trafford Park 16:20 ---
Taylor Road, Dumplington 16:27 ---
Davyhulme Circle, Davyhulme 16:33 ---
Queens Road, Urmston 16:36 ---
Morris Grove, Flixton 16:42 17:16
Millhouse Cafe, Carrington 16:47 17:22
Central Road, Partington 16:50 17:26
Terminus, Partington 17:01 ---

* Not including bank holidays


Print Timetable Go to top Monday to Friday - 248 - Partington - Trafford Park

     
Terminus, Partington 06:48 07:48
Central Road, Partington 06:56 07:56
Millhouse Cafe, Carrington 07:04 08:04
Morris Grove, Flixton 07:10 08:10
Queens Road, Urmston 07:17 08:17
Davyhulme Circle, Davyhulme 07:21 08:21
Taylor Rd, Dumplington 07:29 08:29
Guinness Circle, Trafford Park 07:32 08:32
Village Circle, Trafford Park 07:36 08:36
Kellogg's, Trafford Park 07:44 08:44

* Not including bank holidaysGenerated on 25/03/2021 11:56